Je suis Charlie

Als directeur veroordeel ik namens de schoolgemeenschap deze uiting van onverdraagzaamheid.

Wij gaan voor de dialoog, het gesprek en zijn tegen alle vormen van onwettig geweld. Door dit soort verachtelijke daden, door angst of haat mogen we ons niet laten verdelen.

Samen moeten we gaan voor democratie, vrije meningsuiting en persvrijheid. Op ons VTI gaan wij ook voor een respectvol omgaan met mekaar. Met de kracht van het woord en ‘de pen’.

J. Hoyberghs