3ELT4ELT
Godsdienst22
Aardrijkskunde 11
Engels22
Frans22
Nederlands44
Geschiedenis11
Wiskunde 33
Lichamelijke Opvoeding 22
Toegepaste Fysica11
Elektriciteit22
Installatiemethoden en realisaties1212
TOTAAL3232