3EM4EM
Godsdienst22
Aardrijkskunde 11
Engels22
Frans22
Nederlands44
Geschiedenis11
Wiskunde 55
Lichamelijke Opvoeding 22
Mechanica22
Toegepaste Chemie11
Toegepaste Fysica11
Elektriciteit23
Elektromechanische processen53
Elektrische schakeltechnieken23
TOTAAL3232