3EM4EM
Godsdienst22
Aardrijkskunde 11
Engels22
Frans22
Nederlands44
Geschiedenis11
Wiskunde 55
Lichamelijke Opvoeding 22
Mechanica22
Toegepaste Chemie11
Toegepaste Fysica11
Elektriciteit22
Elektrische schakeltechnieken22
Realisaties mechanica55
TOTAAL3232