3IW4IW
Godsdienst22
Aardrijkskunde 11
Chemie11
Fysica11
Engels22
Frans33
Nederlands44
Geschiedenis11
Wiskunde 66
Lichamelijke Opvoeding 22
Toegepaste Wetenschappen & Engineering99
TOTAAL3232