3MT4MT
Godsdienst22
Aardrijkskunde 11
Engels22
Frans22
Nederlands44
Geschiedenis11
Wiskunde 33
Lichamelijke Opvoeding 22
Natuurwetenschappen11
Toegepaste Fysica11
Realisaties Mech. Constructies1212
Realisaties Energiekringen22
TOTAAL3232