5ET6ET
Godsdienst22
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen11
Engels22
Frans22
Nederlands22
Geschiedenis11
Wiskunde 22
Lichamelijke Opvoeding 22
Elektriciteit en labo44
Installatiemethoden33
Automatisering33
Elektronica en labo22
Realisaties Elektriciteit66
TOTAAL3232