5EM6EM
Godsdienst22
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen11
Engels22
Frans22
Nederlands22
Geschiedenis11
Wiskunde 44
Lichamelijke Opvoeding 22
Elektromechanische Processen1616
TOTAAL3232