5IW6IW
Godsdienst22
Aardrijkskunde 11
Engels22
Frans22
Nederlands33
Geschiedenis11
Wiskunde 88
Toegepaste Chemie22
Toegepaste Fysica22
Lichamelijke Opvoeding 22
Industriële Wetenschappen99
TOTAAL3434