5IW6IW
Godsdienst22
Aardrijkskunde 11
Engels22
Frans22
Nederlands33
Geschiedenis11
Wiskunde 88
Toegepaste Chemie12
Toegepaste Fysica22
Lichamelijke Opvoeding 22
Toegepaste Wetenschappen & Engineering99
Toegepaste Biologie10
TOTAAL3434