5MEVO6MEVO
Godsdienst22
Aardrijkskunde / Natuurwetenschappen11
Engels22
Frans22
Nederlands22
Geschiedenis11
Wiskunde 22
Lichamelijke Opvoeding 22
Realisaties Mechanische Vormgeving1818
TOTAAL3232