We zijn een school voor technisch en beroeps secundair onderwijs, met een passie voor techniek, moderne technologie en opvoeden. Onze school is geen grote anonieme mastodont. Een leerling is evenmin een nummer in de reeks. Iedereen kent bij ons iedereen.

Wij kiezen bewust voor een individuele en gedifferentieerde aanpak in de vorm van doorgedreven begeleiding en oriëntering.