VTI Kontich: ‘PURE’ S.T.E.M. natuurlijk!

S.T.E.M. staat voor een waaier aan wiskundige, technologische en exact-wetenschappelijke opleidingen en beroepen. Natuurlijk denken we dan meteen aan ingenieurs en technici. Bovendien heeft onze samenleving mensen nodig met een S.T.E.M.-profiel.

In het VTI hebben we daarvoor – in tegenstelling tot klassieke ASO-scholen – de knowhow, de jarenlange ervaring en de professionele uitrusting. Daardoor zijn onze leerlingen goed voorbereid op een academische en professionele opleiding of een S.T.E.M.- beroep. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel ingenieurs zijn onder onze leerlingen.

Industriële wetenschappen-wiskunde

Binnen het huidige studieaanbod combineert de studierichting IW als enige alle facetten van S.T.E.M. Een hoog niveau van wiskunde (8u in de derde graad) wordt gekoppeld aan wetenschappen (fysica en chemie) en aan toegepaste wetenschappen (elektriciteit en mechanica).

Dit vindt plaats in een technologische omgeving met ruimte voor engineering (ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren). Hierdoor zijn de leerlingen inhoudelijk veel sterker voorbereid op o.a. ingenieursopleidingen.


S.T.E.M. in de eerste graad A-stroom

Wie sterk is in wiskunde krijgt een pakket van 6u wiskunde aangeboden in het 1e jaar STEM-IW en 2u STEM-vak; wie een groter talent heeft voor technische toepassingen kan zich verheugen op 4u STEM-vak in het 1e jaar STEM-ME (mechanica-elektriciteit). De leraren van techniek, wiskunde en wetenschappen zullen dit samen geven.

Uiteraard moeten leerlingen met een belangstelling voor S.T.E.M. in de eerste graad getriggerd worden door de verschillende componenten van S.T.E.M. die geïntegreerd aangeboden worden. In de eerste graad van de A-stroom worden de leerlingen geboeid met een zestal geïntegreerde projecten van 2 à 4 uur per week.

De 7 werelden van techniek komen aan bod in thema’s als het kraken van DNA-code, groene energie, programmeren o.a. van robots, krachten en elektrische/mechanische overbrengingen, mobiliteit en leefmilieu. Skills als onderzoekend leren, het probleemoplossend denken, teamwork en engineering zijn hierbij belangrijke criteria.