Korte voorstelling van de ouderraad en activiteiten

In onze school is al jaren een oudervereniging actief. De werking ervan is echter bij heel wat ouders nog te weinig of zelfs helemaal niet gekend.

Onze ouderraad stelt zich tot doel om een vlotte dialoog te onderhouden hetzij op gang te brengen tussen de directie en de leerkrachten van de school enerzijds en alle betrokken ouders anderzijds. De ouderraad is daarnaast ook de ideale gelegenheid om andere ouders te leren kennen en creëert de mogelijkheid een extra betrokkenheid te bewerkstelligen tussen de ouder – zoon/dochter en de school.

Jaarlijks zijn er 4 à 6 algemene vergaderingen die doorgaan in de school (op een avond in de week). Op die vergaderingen zijn, naast de directeur, enkele afgevaardigde leerkrachten aanwezig. Tijdens de vergaderingen wordt een aantal activiteiten voorbereid (jaarlijkse infoavond, quiz…), en wordt op een ontspannen manier van gedachten gewisseld over allerlei zaken of problemen die de school, de kinderen en de ouders aanbelangen. Het hoe en waarom van beslissingen wordt besproken en toegelicht.

De weg naar de ouderraad ligt open voor iedereen. Hebt u vragen of voorstellen die u besproken wenst te zien, aarzel dan niet de voorzitter of een van de andere leden van de ouderraad te contacteren.

De ouderraad steekt de handen uit de mouwen

Als ouderraad blijven wij niet bij de pakken zitten. Op regelmatige tijdstippen organiseren we een aantal activiteiten en steken een handje toe bij initiatieven van de school.

Enkele activiteiten van de ouderraad

  • de jaarlijkse kaas- en wijnavond (25 november 2015)

De opbrengsten van die acties komen uiteraard ten goede van de school en de leerlingen. Elk jaar wordt met die opbrengst wat aangekocht, en dit in overleg met de directie en de leerkrachten. De ouderraad is ook actief op andere terreinen, al dan niet vaak achter de schermen. Denken we maar aan de logistieke ondersteuning bij bepaalde schoolactiviteiten, medeorganisatie van het restaurant op de VTIK-opendeurdag.

Maar… de boog kan niet altijd gespannen staan… Zoals al aangehaald, is de ouderraad de gelegenheid bij uitstek om andere ouders te leren kennen, ook buiten de vergaderingen om. Tijdens de vergaderingen of activiteiten is er steeds de nodige portie humor aanwezig. Traditiegetrouw wordt er ook elk jaar een bowlingavond georganiseerd. Je ziet dat er ook aan de ontspanning wordt gedacht!


2016-09-ouderrraad

Lid worden van de ouderraad?

Alle ouders kunnen lid worden van de ouderraad. Wij streven er bovendien naar om elke richting en elke graad zo goed mogelijk vertegenwoordigd te zien in de ouderraad. Heb je zin om lid te worden? Geef dan een seintje aan een van onze leden en je wordt volledig vrijblijvend uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering.

Een andere manier van samenwerken?

Al verschillende jaren kunnen we rekenen op onze ‘helpende handen’: ouders die geen volledig engagement binnen de ouderraad wensen, maar wel af en toe een handje willen toesteken of meewerken aan een bepaalde activiteit. Ook die personen ontvangen we uiteraard met open armen. Aarzel niet en bel of mail ons.

Contacteer ons!