1ste lesuur8u25-9u15
2de lesuur9u15-10u05
Pauze
3de lesuur10u20-11u10
4de lesuur11u10-12u00
Middagpauze
5de lesuur13u00-13u50
6de lesuur13u50-14u40
Pauze
7de lesuur14u55-15u45
8ste lesuur15u45-16u35


Middagpauze

De leerlingen van de eerste en tweede graad blijven in de school eten, tenzij de ouder(s) de toelating geven om thuis te komen eten. In de refter kunnen de leerlingen koude en warme dranken en gezonde versnaperingen bekomen.

Afwezig of te laat op school

Als je afwezig bent verwittigen je ouder(s), in de mate van het mogelijke, voor 9u00 de school. Als je na een afwezigheid terug op school komt, breng je een afwezigheidsformulier uit je agenda mee waarop je ouder(s) je afwezigheid verantwoorden. Als je drie dagen of langer ziek was, breng je een doktersattest mee.

Als je te laat op school komt, meld je je op de receptie voor je naar de klas gaat. Laat de „te laat melding” handtekenen door je ouder(s).