Project: een zonnige toekomst voor kansarme jongeren in Namibië

De leerlingen van VTI Kontich onderzoeken of er voor Namibië een doeltreffende en betaalbare omvormer kan ontwikkeld worden die lokaal geassembleerd en onderhouden kan worden. Een omvormer is een elektronische schakeling die de gelijkstroom, afkomstig van de zonnepanelen, koppelt aan het lichtnet en spanning beschikbaar maakt voor het opladen van batterijen.
Daarna zal een kleine mobiele omvormer gebouwd voor opleidingen. Dit doen zij voor de NGO Young Africa Namibia.

De leerlingen zorgen ervoor dat de installatie modulair opgebouwd is (zie schema) zodat onderhoud en herstellingen eenvoudig uitgevoerd kunnen worden. Hierbij voorzien ze een cursus met opdrachten die kansarme jongeren in Namibië kunnen uitvoeren.
Via de kleine didactische opstelling kunnen de werking en het onderhoud praktisch en theoretisch uitgelegd worden aan de lokale mensen waarna ze ook op het ‘echte’ systeem kunnen meten. Dit ‘echte’ systeem dat de leerlingen zullen bouwen, is een grote vaste installatie die voorzien is van meetpunten voor stroom en spanning. 

Het trainingscentrum van Young Africa ligt in Otjiwarongo en heeft ook een dependance in Walvisbaai op 500 km aan de westkust. De missie van Young Africa is de integrale ontwikkeling van jongeren in kansarme gebieden in zuidelijk Afrika. Lessen in zelfbewustzijn en zelfredzaamheid vormen een verplicht onderdeel van de lesprogramma’s. Deze lessen in life skills zijn tevens een strategie voor HIV/AIDS-bewustwording. Onderzoek onder afgestudeerden geeft aan dat 83% verantwoorde keuzes maakt.

Met de subsidie gaan we de onderdelen voor de didactische module aankopen om de omvormer dan te bouwen.