De afdeling autotechnieken sluit aan op ons vierde jaar metaalbewerking (BSO). Ze maakt leerlingen vertrouwd met de huidige spitstechnologie en bereidt hen voor op een professionele loopbaan in de autobranche.

In de technische vakken wordt de theoretische basiskennis aangebracht op het vlak van auto-elektriciteit, het rollend gedeelte en motorenleer. Een juist inzicht in het doel en de werking van elk afzonderlijk onderdeel zal elke leerling later in staat stellen om juiste diagnoses te formuleren voor technische defecten die hij in een garage kan tegenkomen.

In de praktijklessen monteren en demonteren we verschillende auto-onderdelen: motoren, alternatoren, starters, ontstekingsinstallaties, gangwissels, remmen, enz. om leerlingen vertrouwd te maken met de bouw, afstelling, demontage- en montagevolgorde van de verschillende onderdelen. Zo gaan ze doel en functie na van elk onderdeel en leren ze fouten opsporen en herstellen. Daarvoor hebben we alle nodige apparatuur in huis.

Heel wat oud-leerlingen werken al jarenlang in de auto-industrie in de omgeving. Een goed en intens contact met al deze garages zorgt voor de noodzakelijke hedendaagse bagage die leerlingen o.m. via stages kunnen opdoen.

1ste jaar Beroepsonderwijs (1B)

Lessentabel 1B

Het programma van 1 B is praktischer en herneemt ook heel wat leerstof van de lagere school. Handvaardigheid wordt sterk gevormd, creativiteit aangemoedigd. We hechten veel belang aan het opnieuw motiveren van leerlingen die in de basisschool vaak heel wat moeilijkheden hadden.

Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL)

Lessentabel BVL

Dit is de richting voor jongeren die een vak wilen leren: hier krijgen de leerlingen al 6 uur realisatietechnieken hout en 5 uur realisatietechnieken mechanica (metaal). Door systematische vernieuwingen in onze aanpak en de nodige investeringen in onze werkhuizen komen wij tegemoet aan de educatieve noden van van onze beroepsleerlingen om op alle vlakken kwaliteit te leveren.

3de en 4de jaar

Lessentabel 3 en 4 Basismechanica

Dit is de voortzetting van BVL. De leerlingen hebben nog maar 10 u algemene vakken. De zeven lesuren technische vakken bestaan uit realisaties mechanische constructies (met o.a. technisch tekenen) en toegepaste informatica. De opties krijgen 17 uur praktijk, een solide basis voor een hedendaagse beroepsopleiding.

5de en 6de jaar

Lessentabel 5 en 6 autotechnieken

De afdeling autotechnieken sluit aan op het vierde jaar basismechanica (BSO). Ze maakt leerlingen vertrouwd met de huidige spitstechnologie en bereidt hen voor op een professionele loopbaan in de autobranche. Volgende aspecten komen o.m. aan bod: auto-elektriciteit, motorenleer, de structuur en de werking van alle auto-onderdelen, herstellingen van alle merken en types.