In de studierichting Elektrische installaties verwerven de leerlingen de competenties van beginnend elektrotechnische installateur. Ze specialiseren zich in onderhouds-, herstel- en renovatiewerkzaamheden aan de laagspanningsenergieverdeling in een industriële en tertiaire omgeving. Ook werkzaamheden aan motoren en motorsturingen, elektrische verwarming.

1ste jaar Beroepsonderwijs (1B)

Lessentabel 1B

Het programma van 1B is praktischer en herneemt ook heel wat leerstof van de lagere school. Handvaardigheid wordt sterk gevormd, creativiteit aangemoedigd. We hechten veel belang aan het opnieuw motiveren van leerlingen die in de basisschool vaak heel wat moeilijkheden hadden.

Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL)

Lessentabel BVL

Dit is de richting voor jongeren die een vak wilen leren: hier krijgen de leerlingen elektriciteit en mechanica (metaal). Door systematische vernieuwingen in onze aanpak en de nodige investeringen in onze werkhuizen komen wij tegemoet aan de educatieve noden van van onze beroepsleerlingen om op alle vlakken kwaliteit te leveren.

3de en 4de jaar EI

Lessentabel 3 en 4 Elektrische Installaties

In de 2e graad van deze praktische opleiding leer je de materialen en (onderdelen van) toestellen die door de elektricien gebruikt worden, kennen en correct gebruiken. Je krijgt eerder weinig algemene vorming maar oefent veel.
Tijdens deze opdrachten leer je al doende een aantal technieken toepassen met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Op het einde van de 2e graad kan je de elektrische installatie in een nieuwe woning installeren of een bestaande installatie renoveren.
Je leert de belangrijkste symbolen die gebruikt worden in elektrische schema’s kennen, tekenen en begrijpen. Ook leer je fouten in elektrische schema’s opzoeken. Je leert draad trekken, kabels plaatsen, elektrische storingen oplossen en toestellen (videofoon, deurbel, parlofoon, dimmers…) aansluiten. Naast deze eenvoudige elektrische installaties wordt de basis gelegd om later te kunnen werken aan meer ingewikkelde residentiële en/of industriële elektrische installaties.

5de en 6de jaar EI

Lessentabel 5 en 6 Elektrische Installaties

In deze praktijkgerichte opleiding leer je nieuwe elektrische installaties in woningen of gebouwen (scholen, ziekenhuizen, winkels, industrie…) plaatsen en bestaande installaties onderhouden en renoveren. Je krijgt weinig algemene vakken en bouwt verder op de kennis en vaardigheden die je verworven hebt in de 2de graad.

In de 3de graad leer je zelfstandig meer complexe opdrachten tot een goed einde brengen.
In de praktijklessen leer je omgaan met meettoestellen, specifieke lichtinstallaties plaatsen, fouten opsporen in huishoudelijke toestellen (was- en vaatwasmachine, droogkast…), motoren, elektrische verwarming, domotica … en kleine herstellingen uitvoeren.

Je leert over allerhande elektrische machines, elektronische sturingen en regelkringen, hoogspanningsinstallaties en meettechnieken zoals die in de industrie worden toegepast. Je leert schema’s vertalen naar PLC-programma’s en eenvoudige sturingen zelfstandig automatiseren. Je leert kosten berekenen en rekening houden met veiligheid, milieu en energiebeheersing.