Door de uiterst snelle technologische evolutie die het huidig maatschappijbeeld kenmerkt, kan geen enkele schoolse opleiding nog “specialisten” afleveren. Daarom vraagt de industrie afgestudeerden met een zo breed mogelijke theoretische en praktische basis.

Daar kunnen wij -mede dankzij deze sterke opleiding- wél garant voor staan. Centraal doel van deze richting: het opleiden van “hooggeschoolde polyvalente technici”. Dat doen we via vakken als informatica, elektronica, automatiseringstechnieken, labo’s pneumatica, hydraulica en robotica, mechanica, elektriciteit, toepassingen van moderne technologieën, enz.

Ook de computer is een vertrouwd werkinstrument in deze afdeling, o.a. bij CNC-gestuurde werktuigmachines, computergestuurd tekenen, e.d. Op deze manier bieden we onze leerlingen een dubbele troef: een rechtstreekse voorbereiding op de arbeidsmarkt -waar zij dadelijk aan de slag kunnen-, én een brede basis voor verdere studies (vooral bachelors en de masteropleiding industrieel ingenieur).

1ste jaar

Lessentabel 1STEM-IW 1STEM-ME en 1B

1STEM-ME krijgt het vak technologische activiteiten (= praktijk) waarin leerlingen kennismaken met de verschillende materialen en hun bewerkings-mogelijkheden, het theoretisch gedeelte is wat minder veeleisend (minder nadruk op algemene vakken). Geïntegreerd gebruik van de computer staat uiteraard ook op het programma.

2de jaar

Lessentabel 2STEM-IW

Jongeren die voor deze richting kiezen, kunnen na het secundair onmiddellijk aan de start in het bedrijfsleven, of ze gaan voort in tal van toegepaste hogeschoolrichtingen. Het pakket algemene vakken blijft immers ruim. Dé richting voor leerlingen die gefascineerd zijn door de moderne technologie.

3de en 4de jaar Elektromechanica (EM)

Lessentabel 3EM en 4EM

Algemene vakken : de zuiver theoretische chemie en fysica worden vervangen door hun toegepaste varianten. Wiskunde en taalvakken blijven belangrijk. Voor technische vakken is de aandacht evenwichtig gespreid over technisch tekenen, mechanica, elektriciteit en labo. Praktijk mechanica wordt in PV wel belangrijker.

5de en 6de jaar Elektromechanica (EM)

Lessentabel 5EM en 6EM

Algemene vakken : Wiskunde en taalvakken blijven belangrijk. Voor technische vakken is de aandacht evenwichtig gespreid over vakken die betrekking hebben op machinesystemen en automatisatie, mechanica, elektriciteit en elektronica. Er is ook doelbewust ruimte ingelast voor elektrisch en mechanisch gerichte praktijkervaring.