In nijverheidskringen heeft men jarenlang aangedrongen op hoger en beter geschoold personeel voor de bouwsector. Onze school nam reeds in 1985 het initiatief om een hogere beroepsafdeling houtbewerking in te richten.

Praktisch aangelegde jongeren krijgen hier een doorgedreven beroepsopleiding waarbij alle aspecten van de houtbewerking aan bod komen: meubelmakerij, bestekrekenen, constructieleer, stijlleer en woninginrichting, machinale houtbewerking, complete interieurinrichting in diverse uitvoeringen met hun respectieve prijs-berekeningen. Naast de theoretische onderbouw biedt dit pakket dus heel wat praktische vorming.

Deze opleiding is erop gericht alle mogelijke houtconstructies zelfstandig uit te voeren met moderne middelen – computertechnieken en automatisering- en eventueel leidinggevende functies (in schrijnwerkerijen of als zelfstandige) op zich te nemen. De praktijkstages zijn een integrerend deel van dit vormingsaanbod.

1ste jaar Beroepsonderwijs

Lessentabel 1B

Het programma van 1 B is praktischer en herneemt ook heel wat leerstof van de lagere school. Handvaardigheid wordt sterk gevormd, creativiteit aangemoedigd. We hechten veel belang aan het opnieuw motiveren van leerlingen die in de basisschool vaak heel wat moeilijkheden hadden.

Beroepsvoorbereidend Leerjaar

Lessentabel BVL

Dit is de richting voor jongeren die een vak wilen leren: hier krijgen de leerlingen al 6 uur realisatietechnieken hout en 5 uur realisatietechnieken mechanica (metaal). Door systematische vernieuwingen in onze aanpak en de nodige investeringen in onze werkhuizen komen wij tegemoet aan de educatieve noden van van onze beroepsleerlingen om op alle vlakken kwaliteit te leveren.

3de en 4de jaar

Lessentabel 3 en 4 Hout

Dit is de voortzetting van BVL. De leerlingen hebben nog maar 10 u algemene vakken. De zeven lesuren technische vakken bestaan uit realisaties mechanische constructies (met o.a. technisch tekenen) en toegepaste informatica. De opties krijgen 16 uur praktijk, een solide basis voor een hedendaagse beroepsopleiding.

5de en 6de jaar

Lessentabel 5 en 6 Hout

Praktisch aangelegde jongeren krijgen hier een doorgedreven beroepsopleiding waarbij alle aspecten van de houtbewerking aan bod komen: meubelmakerij, bestekrekenen, constructieleer, stijlleer, technisch tekenen en woninginrichting, machinale houtbewerking, complete interieurinrichting. Deze opleiding is erop gericht alle mogelijke houtconstructies zelfstandig uit te voeren met moderne middelen -computertechnieken en automatisering- en eventueel leidinggevende functies (in schrijnwerkerijen of als zelfstandige) op zich te nemen.