In deze theoretisch-technische studierichting liggen de accenten naast de theoretische wiskunde en de exacte wetenschappen ook op elektriciteit, elektronica, mechanica en technisch tekenen.

Deze sterkste technische richting geeft geen directe aansluiting op de arbeidsmarkt, maar bereidt jongeren rechtstreeks voor op een master-opleiding in het hoger onderwijs (ook de niet-positieve richtingen). Gestructureerd en technisch probleemoplossend kunnen denken zijn een absolute noodzaak. Aandacht gaat tevens naar sterke attitudevorming: zelfstandigheid, beslissingsbekwaamheid, kritische zin, objectiviteit, planmatig werken.

1ste jaar

Lessentabel 1STEM-IW 1STEM-ME en 1B

1STEM-IW is sterk theoretisch gericht en heeft geen praktijk. De leerstof hier loopt -op een aantal uren na- volledig gelijk met die van elke ASO-school. Bovenop een sterk basispakket algemene vakken (talen, wiskunde, wetenschappen,…) krijgen de leerlingen op een vlotte, haast speelse manier elementaire kennis mee over eenvoudige gereedschappen en materialen en het juiste gebruik ervan. Geïntegreerd gebruik van de computer staat uiteraard ook op het programma.

2de jaar

Lessentabel 2STEM-IW

Deze sterk theoretische richting bereidt leerlingen op termijn voor op het hoger onderwijs (BA/MA), via een ruim aanbod aan algemene en technische vakken. Vele IW-leerlingen studeren voort in ingenieursrichtingen.

3de en 4de jaar

Lessentabel 3IW en 4IW

Bij de algemene vakken : aandacht voor wiskunde en de taalvakken. Voor technische vakken liggen de accenten op elektriciteit en labo, technisch tekenen en mechanica. De leerlingen krijgen ook  praktijk.

5de en 6de jaar

Lessenrooster 5IW en 6IW

In deze jaren komt het profiel van IW volledig tot uiting: de algemene vakken zijn er, maar worden volledig gedomineerd door de wiskunde. De technische vakken zijn sterk theoretisch: elektriciteit en labo, elektronica en labo, mechanica, toegepaste wetenschappen en technisch tekenen. De uren praktijk uit de tweede graad zijn weggevallen.