In de industrie is er nog steeds een chronisch gebrek aan gespecialiseerde “lassers”. Aan die nood komen wij tegemoet. Heel wat oud-leerlingen zijn aan de slag als fotolasser of zelfs onderwaterlasser.

De laatste jaren zijn de lasapparatuur en de te lassen materialen zodanig geëvolueerd dat ook deze opleiding inhoudelijk en praktisch steeds sterker wordt. Lassen betekent dus ook: de juiste lasmethoden kunnen vaststellen i.f.v. de uit te voeren werken, gesofisticeerde lasapparatuur correct kunnen instellen, geschikte lasnaadvoorbereidingen kunnen toepassen, enz…

Naast de theoretische opleiding worden leerlingen niet alleen vertrouwd gemaakt met autogeen en elektrisch lassen, maar ook met de nieuwste methoden van MIG-, MAG-, TIG-, plasma- en robotlassen, zowel voor ferro- als voor non-ferro-metalen.

Via stageplaatsen krijgen de leerlingen ruimschoots de kans om hun opgedane kennis en vaardigheden aan de praktijk te toetsen.

1ste jaar Beroepsonderwijs (1B)

Lessentabel 1B

Het programma van 1B is praktischer en herneemt ook heel wat leerstof van de lagere school. Handvaardigheid wordt sterk gevormd, creativiteit aangemoedigd. We hechten veel belang aan het opnieuw motiveren van leerlingen die in de basisschool vaak heel wat moeilijkheden hadden.

Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL)

Lessentabel BVL

Dit is de richting voor jongeren die een vak wilen leren: hier krijgen de leerlingen al 6 uur realisatietechnieken hout en 5 uur realisatietechnieken mechanica (metaal). Door systematische vernieuwingen in onze aanpak en de nodige investeringen in onze werkhuizen komen wij tegemoet aan de educatieve noden van van onze beroepsleerlingen om op alle vlakken kwaliteit te leveren.

3de en 4de jaar

Lessentabel 3 en 4 Basismechanica

Dit is de voortzetting van BVL. De leerlingen hebben nog maar 10 u algemene vakken. De zeven lesuren technische vakken bestaan uit realisaties mechanische constructies (met o.a. technisch tekenen) en toegepaste informatica. De opties krijgen 17 uur praktijk, een solide basis voor een hedendaagse beroepsopleiding.

5de en 6de jaar

Lessentabel 5 en 6 Lassen-constructie

Lassen-constructie In de metaalsector zijn gespecialiseerde “lassers” erg gegeerd. Heel wat oud-leerlingen zijn aan de slag als fotolasser of zelfs onderwaterlasser. In deze erg praktische richting leer je niet alleen autogeen en elektrisch lassen, maar kom je ook alles te weten over de nieuwste methoden van MIG-, MAG-, TIG-, plasma- en robotlassen, zowel voor ferro- als voor non-ferro-metalen. Maar ook echte siersmeedkunst en het ontwerpen en uitvoeren van grotere constructies wordt aangebracht.