Gans het technisch gebeuren speelt zich meer en meer af in computergestuurde omgevingen. Dat is de centrale component van deze opleidingsvorm. Leerlingen krijgen de nodige basistechnieken onder de knie om computergestuurde machines te programmeren en te bedienen.

Onze school beschikt over CAD-CAM-systemen om, vertrekkend van een op PC vervaardigde tekening een computerprogramma af te leiden. Dit programma stuurt dan b.v. draaibanken of freesmachines.

Om toekomstgericht te werken, geven wij tevens de nodige bagage mee over: tekenen en tekeninglezen (ook op PC), programmeertalen voor CNC-draaien en –frezen, materialen en hun verspaning, warmtebehandelingen van materialen, meettechnieken in speciale meetlabo’s, begrippen van persluchtautomatisatie, bewerkingstechnieken.

Deze opleiding is een rechtstreekse vorming voor o.a. programmeur van moderne machines. Het spreekt voor zich dat ook hier een nauwe samenwerking met de industrie (mede in de vorm van bedrijfsstages) de basis vormt voor actueel onderwijs.

1ste jaar

Lessentabel 1STEM-IW 1STEM-ME en 1B

1STEM-ME krijgt het vak technologische activiteiten (= praktijk) waarin leerlingen kennismaken met de verschillende materialen en hun bewerkings-mogelijkheden, het theoretisch gedeelte is wat minder veeleisend (minder nadruk op algemene vakken). Geïntegreerd gebruik van de computer staat uiteraard ook op het programma.

2de jaar Mechanica-Elektriciteit (STEM-ME)

Lessentabel 2STEM-ME

Jongeren die voor deze richting kiezen, kunnen na het secundair onmiddellijk aan de start in het bedrijfsleven, of ze gaan voort in tal van toegepaste hogeschoolrichtingen. Het pakket algemene vakken blijft immers ruim. Dé richting voor leerlingen die gefascineerd zijn door de moderne technologie.

3de en 4de jaar Mechanische Technieken (MT)

Lessentabel 3MT / 4MT

Het pakket algemene vakken wordt tot het essentiële beperkt. Er is ruime aandacht voor technisch tekenen, vormgevingstechnieken en werkvoorbereiding. Deze leerlingen krijgen een groot pakket praktijk.

5de en 6de jaar Mechanische Vormgevingstechnieken (Mevo)

Lessentabel 5Mevo / 6Mevo

Het pakket algemene vakken wordt tot het essentiële beperkt. Er is ruime aandacht voor technisch tekenen, CAD/CAM en CNC, vormgevingstechnieken en werkvoorbereiding. Deze leerlingen krijgeneen groot pakket machinewerk.